Bình giữ nhiệt

 Bình Giữ Nhiệt S. Dry / SUP2  Bình Giữ Nhiệt S. Dry / SUP2