Bình giữ nhiệt

 Bình Giữ Nhiệt S. Dry / SUP2  Bình Giữ Nhiệt S. Dry / SUP2
 Bình Giữ Nhiệt SUP / Đen  Bình Giữ Nhiệt SUP / Đen