Sinh Nhật 20%

 Áo Khoác DAS / 3M / AKA14  Áo Khoác DAS / 3M / AKA14
 Áo Thun Ba Lỗ N!ke / 4M / NBL2  Áo Thun Ba Lỗ N!ke / 4M / NBL2
 Quần Short LCST / 2M / QSLC10  Quần Short LCST / 2M / QSLC10